Oro inför framtiden
Ibland känner jag mig att vad ska hända i världen iframtiden. Hur ska mitt iv se ut om tio eller 50 år. Kommer jag att klara mog är jag blir gammal. Jag är en självständig kvinne, kanske inte skulle klara mer själv när jag blir äldre. Alla har blivit dyrare, kommre  jag att ha råd med? Jag är inte så stenrik men kasnke blir fattig när jag går i pension.Jag vakande i natt och fick  tankarna i mitt huvudet i framtiden.